top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Libor Sedláček, se sídlem Kopaniny 57/45, Popůvky, 664 41 zapsané do živnostenského rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefonní číslo
- adresa

 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení poptávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@stalacistota.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Libor Sedláček, Kopaniny 57/45, Popůvky, 664 41.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Agentura SHOPEA.CZ, s.r.o., Zbýšovská 806, Rosice 665 01.


5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

bottom of page